Bitrix-D7  20.5.0
Класс StringHelper

Открытые статические члены

static strtoupper ($str)
 Regular uppercase with result cache. Подробнее...
 
static camel2snake ($str)
 Changes registry from CamelCase to snake_case. Подробнее...
 
static snake2camel ($str)
 Changes registry from snake_case or SNAKE_CASE to CamelCase. Подробнее...
 

Подробное описание

См. определение в файле main/lib/text/stringhelper.php строка 16

Методы

◆ camel2snake()

static camel2snake (   $str)
static

Changes registry from CamelCase to snake_case.

Аргументы
$str
Возвращает
string

См. определение в файле main/lib/text/stringhelper.php строка 44

45  {
46  return mb_strtolower(preg_replace('/(.)([A-Z])/', '$1_$2', $str));
47  }

◆ snake2camel()

static snake2camel (   $str)
static

Changes registry from snake_case or SNAKE_CASE to CamelCase.

Аргументы
$str
Возвращает
mixed

См. определение в файле main/lib/text/stringhelper.php строка 56

57  {
58  $str = str_replace('_', ' ', mb_strtolower($str));
59  return str_replace(' ', '', ucwords($str));
60  }

◆ strtoupper()

static strtoupper (   $str)
static

Regular uppercase with result cache.

Аргументы
$str
Возвращает
mixed

См. определение в файле main/lib/text/stringhelper.php строка 25

26  {
27  static $cache;
28 
29  if (empty($cache[$str]))
30  {
31  $cache[$str] = mb_strtoupper($str);
32  }
33 
34  return $cache[$str];
35  }

Объявления и описания членов класса находятся в файле: