Bitrix-D7 23.9
 
Загрузка...
Поиск...
Не найдено
Класс SelectProductPreset
+ Граф наследования:SelectProductPreset:

Защищенные члены

 init ()
 
 renderElementBlock (State $state, $inputName='discount_product', $multi=true)
 
 renderSectionBlock (State $state, $inputName='discount_section', $multi=true)
 
 renderSections (State $state, $inputName, $multi=true)
 
 getSectionsFromConditions (array $conditions=null)
 
 getProductsFromConditions (array $conditions=null)
 
 generateSectionConditions ($sectionIds, $logic='Equal')
 
 generateProductConditions ($productIds, $logic='Equal')
 
 generateSectionActions ($sectionIds)
 
 generateProductActions ($productIds)
 
 generateProductsData ($productIds, $siteId)
 
 validateSectionsAndProductsState (State $state, ErrorCollection $errorCollection)
 
- Защищенные члены унаследованные от BasePreset
 getState ()
 
 isRunningPrevStep ()
 
 isDiscountEditing ()
 
 filterUserGroups (array $discountGroups)
 
 normalizeDiscountFields (array $discountFields)
 
 updateDiscount ($id, array $discountFields)
 
 addDiscount (array $discountFields)
 
 getUserGroupsByDiscount ($discountId)
 
 getSiteList ()
 
 processShowInputNameInternal (State $state)
 
 processSaveInputNameInternal (State $state, $nextStep)
 
 processShowCommonSettingsInternal (State $state)
 
 processSaveCommonSettingsInternal (State $state, $nextStep=self::FINAL_STEP)
 
 getLabelDiscountValue ()
 
 renderDiscountValue (State $state, $currency)
 
 getTypeOfDiscount ()
 
 getAllowableUserGroups ()
 

Дополнительные унаследованные члены

- Открытые члены унаследованные от BasePreset
 __construct ()
 
 enableRestrictedGroupsMode ($state)
 
 isRestrictedGroupsModeEnabled ()
 
 hasErrors ()
 
 getErrors ()
 
 getStepNumber ()
 
 getView ()
 
 executeAjaxAction ($actionName)
 
 processAjaxActionGetProductDetails (array $params=array())
 
 getDiscount ()
 
 setDiscount ($discount)
 
 getStepTitle ()
 
 setStepTitle ($stepTitle)
 
 getStepDescription ()
 
 setStepDescription ($stepDescription)
 
 getSort ()
 
 getTitle ()
 
 isAvailable ()
 
 getPossible ()
 
 getAvailableState ()
 
 getAvailableHelpLink ()
 
 getDescription ()
 
 getExtendedDescription ()
 
 getFirstStepName ()
 
 getCategory ()
 
 getNextStep ()
 
 hasPrevStep ()
 
 isLastStep ()
 
 setNextStep ($nextStep)
 
 beginForm (State $state)
 
 endForm (State $state)
 
 generateDiscount (State $state)
 
 generateState (array $discountFields)
 
 processShowFinalStep (State $state)
 
- Открытые статические члены унаследованные от BasePreset
static className ()
 
static classShortName (BasePreset $classObject)
 
- Открытые атрибуты унаследованные от BasePreset
const FINAL_STEP = 'FINALSTEP'
 
const STEP_NAME_VAR = '__next_step'
 
const RUN_PREV_STEP_NAME_VAR = '__run_prev_step'
 
const MODE_SHOW = 2
 
const MODE_SAVE = 3
 
const ACTION_TYPE_DISCOUNT = 'Discount'
 
const ACTION_TYPE_EXTRA = 'Extra'
 
const AVAILABLE_STATE_ALLOW = 0x01
 
const AVAILABLE_STATE_DISALLOW = 0x02
 
const AVAILABLE_STATE_TARIFF = 0x04
 
- Защищенные данные унаследованные от BasePreset
 $errorCollection
 
 $request
 
 $nextStep
 
 $stepTitle
 
 $stepDescription
 
 $bitrix24Included
 

Подробное описание

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 15

Методы

◆ generateProductActions()

generateProductActions ( $productIds)
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 267

◆ generateProductConditions()

generateProductConditions ( $productIds,
$logic = 'Equal' )
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 230

◆ generateProductsData()

generateProductsData ( $productIds,
$siteId )
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 293

◆ generateSectionActions()

generateSectionActions ( $sectionIds)
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 249

◆ generateSectionConditions()

generateSectionConditions ( $sectionIds,
$logic = 'Equal' )
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 201

◆ getProductsFromConditions()

getProductsFromConditions ( array $conditions = null)
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 174

◆ getSectionsFromConditions()

getSectionsFromConditions ( array $conditions = null)
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 154

◆ init()

init ( )
protected

Переопределяет метод предка BasePreset.

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 17

◆ renderElementBlock()

renderElementBlock ( State $state,
$inputName = 'discount_product',
$multi = true )
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 35

◆ renderSectionBlock()

renderSectionBlock ( State $state,
$inputName = 'discount_section',
$multi = true )
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 79

◆ renderSections()

renderSections ( State $state,
$inputName,
$multi = true )
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 110

◆ validateSectionsAndProductsState()

validateSectionsAndProductsState ( State $state,
ErrorCollection $errorCollection )
protected

См. определение в файле selectproductpreset.php строка 315